November 7th 2007

નિવૃત્તી (મુક્તક)

જે કંઇ કામ કરે છે, પાર પડે છે,
જામ ભર્યો નથી ને નશો ચડે છે,
સફળતા મિડાસની જેમ વળગી છે;
સોનાનો કોળિયો જ ગળે નડે છે.
-‘મનુજ’ હ્યુસ્તોનવી
૧૧/૦૬/૨૦૦૭

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment