March 10th 2008

ખુદને અંગ

 

 

સંગીતા પસરીજા ચિત્ર 4 

ઓત પ્રોત છે એકબીજામાં લાલ ને કાળો રંગ

વાંસડાની ફર્સ જો વેઠે એમને ખુદને અંગ

મનોજ મહેતા

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment